Search
Generic filters

TEAM LAIKA

खम्बिरा शर्मा

संचालक

खम्बिरा शर्मा लाईका मल्टि-प्रपोज प्रा.ली.को संचालक हुनुहुन्छ ।

लोकजंग शाही

लेखक/संवाददाता (कर्णाली)

लोकजंग शाही लाईका खबर (कर्णाली) लेखक/संवाददाता हुनुहुन्छ ।

बल बहादुर थापा

अध्यक्ष

बल बहादुर थापा लाईका खबरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

प्रकाश काफ्ले

लेखक/संवाददाता

प्रकाश काफ्ले लाईका खबरको लेखक/संवाददाता हुनुहुन्छ ।

रोशन बिक्रम राई

सम्पादक

रोशन बिक्रम राई लाईका खबर सम्पादक हुनुहुन्छ ।

उमेश शाही ठकुरी

पत्रकार / क्यामेरा

उमेश शाही लाईका खबरको फोटो पत्रकार तथा क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ ।

नेप्लन मल्ल

प्रबन्ध निर्देशक

खगेन्द्र मल्ल लाईका खबरको प्रबन्ध निर्देशक तथा प्राविधिक हुनुहुन्छ ।

आस्था खड्का

बजार ब्यवथापक

आस्था खड्का लाईका खबर बजार ब्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।

खम्बिरा शर्मा

संचालक

खम्बिरा शर्मा लाईका मल्टि-प्रपोज प्रा.ली.को संचालक हुनुहुन्छ ।

बल बहादुर थापा

अध्यक्ष

बल बहादुर थापा लाईका खबरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

रोशन बिक्रम राई

सम्पादक

रोशन बिक्रम राई लाईका खबर सम्पादक हुनुहुन्छ ।

नेप्लन मल्ल

प्रबन्ध निर्देशक

नेप्लन मल्ल लाईका खबरको प्रबन्ध निर्देशक तथा प्राविधिक हुनुहुन्छ ।

लोकजंग शाही

लेखक/संवाददाता (कर्णाली)

लोकजंग शाही लाईका खबर (कर्णाली) लेखक/संवाददाता हुनुहुन्छ ।

प्रकाश काफ्ले

लेखक/संवाददाता

प्रकाश काफ्ले लाईका खबरको लेखक/संवाददाता हुनुहुन्छ ।

उमेश शाही ठकुरी

पत्रकार / क्यामेरा

उमेश शाही लाईका खबरको फोटो पत्रकार तथा क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ ।

आस्था खड्का

बजार ब्यवथापक

आस्था खड्का लाईका खबर बजार ब्यवस्थापक हुनुहुन्छ ।

मेरो पनि भन्नु छ !
समसामयिक विषयमा तपाइँलाई केही भन्नु छ ? आफना विचार लेख्नुहोस । तपाइँका विचार नेपाल दर्पण प्रकाशन गर्नेछौं ।
Search
Generic filters