होडिङ वोर्डहरु हटाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !!!