ठुलो संख्यामा न्यायाधीश माग (सूचनासहित)

न्याय सेवा आयोगल ४३ जना जिल्ला न्यायाधीसका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक खुल्ला, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाबारे जानकारी दिएको छ । योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आजको ३० दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिनसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

बुहत जानकारिको लागि तल हेर्नुहोस् सूचना