जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका-१ लाइ निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा

छेडागाड नगरपालिकाले जारी गरेका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन-२०७५ तथा अनिवार्य तथा आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका-२०७७ बमोजिम वडालाई मंगलबार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गरिएको हो।
आधारभूत तह (४ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका) शतप्रतिशत एक हजार तीन जना बालबालिका विद्यालय भर्नामा निरन्तरता भएकाले पनि वडालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन वडा घोषणा गर्न सजिलो भएको थियो।